ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki Medical Continence Centers S.A. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 224 250 PLN zebrany kapitał
  • 14 dni pozostały czas
  • 237 akcjonariuszy
  • 999 750 PLN kwota zbiórki
  • 9,09 % procent oferowany
  • 50 PLN cena akcji
  • 19 995 liczba akcji
  • 05.06.2019 data zakończenia
  • 150 000 PLN próg minimalny

ŁĄCZYMY PROFESJONALISTÓW

Medical Continence Centers S.A. (www.medicalcontinencecenters.eu) została stworzona przez pasjonatów rozwijania współpracy interdyscyplinarnej w medycynie. W Polsce, tak jak w większości krajów na świecie, tylko nieliczni urolodzy i ginekolodzy specjalizują się w leczeniu inkontynencji a ich współpraca kończy się zazwyczaj jedynie na deklaracjach.

TWORZYMY STANDARDY

Medical Contiennece Centers S.A. jest pierwszym projektem w Polsce, który tworzy infrastrukturalne ramy dla stałej, partnerskiej współpracy trzech kluczowych dla powodzenia terapii zawodów medycznych: lekarzy urologów i ginekologów oraz fizjoterapeutów.

WPROWADZAMY NOWĄ JAKOŚĆ

Łącząc kompetencje biznesowe i medyczne z wieloletnim doświadczeniem międzynarodowym, tworzymy nową jakość w opiece nad trudnym pacjentem, który nigdy nie będzie priorytetem dla publicznej służby zdrowia.

Akcjonariusze